ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม พัฒนาโดย ครูบุญเหลือ

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔